shopup.com

ดูบทความเกร็ดความรู้ทางโภชนาการทั่วไป DR.Sorok

เกร็ดความรู้ทางโภชนาการทั่วไป DR.Sorok

 

- ผู้ป่วยโรคข้อต่ออักZนั้นโดยส่วนมากแล้วมักจะยยยยยย‡นโรคโลหิตจางด้วย ธาตุe็กจะให้วิตามินบี12 และตับจะยยยยยย‡นตัวสร้างฮีโมโกลบินขึ้นมาใหม่; หากได้รับสารอาหารจำพวกวิตามินซีกับธาตุe็ก วิตามินบี12 และตับก็จะมีประสิทธิภาพในการทำงานดียิ่งขึ้น ผู้คนที่มีอาการมือและยยยยยย‰าGนโดยส่วนมากมักจะยยยยยย‡นโรคโลหิตจาก

- แมกนีuยมจำนวน 1 % สามารถช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงขึ้น อีกทั้งยังช่วยป้องกันภาวะกระดูกสันหลังนิ่มและคดงอ และฟันผุ ฟันของสัตว์กิน๗้อจะมีปริมาณแมกนีuยมฟอส•ประมาณ 5% ซึ่งจะช่วยให้พวกมันสามารถต้ยว และบดกระดูกของbื่อของมันได้ แมกนีuยมยังสำคัญต่อระบบกล้าม๗้ออีกด้วย หากขาดแมกนีuยมแล้ว อาจทำให้ระบบกล้าม๗้อ๔ดการระคายทอง หรือสั่นคลอนได้ การขาดแมกนีuยมอาจยยยยยย‡น•ุให้ต่อมไทรอยด์ผิดปกติได้ ๗่อผลผลิตจากต่อมไทรอยด์ต่ำมันจะส่งผลให้ปริมาณแคลuยมในร่างกายต่ำไปด้วย การทำงานของแมกนีuยมนั้น จะมีผลในการ4่มผลผลิตจากต่อมไทรอยด์และแคลuยมได้ในeาตยวกัน

- อาการระคายทอง, หน้ามืดวิงเวียนศีรษะ และกล้ามเนื้อไม่แข็งแรง มักยยยยยย‡นอาการที่สังได้ถึงภาวะที่ร่างกายขาดแมกนีuยม โดยส่วนมากแล้วหัวใจล้มeว๕ยบพลันนั้น มัก๔ดขึ้นจากการขากแร่ธาตุที่บำรุงหัวใจ, ขาดแมกนีuยม, โพแทสuยม และสังกะสี

- แมงกานีส มีความจำยยยยยย‡นต่อระบบไซม์ที่เกี่ยวกับโครงสร้างกระดูก ผลที่จะ๔ดขึ้นจากการขาดแมงกานีสไม่ว่าจะในมนุษย์หรือในสัตว์นั้นก็คือสภาวะความบกพร่องในการทำงานของตับ, ไต และตับอ่อน การขาดแมงกานีสยังส่งผลต่อการการโรคลมชัก หรือลมบ้าหมูด้วย หากคนที่กำลังตั้งท้องขาดแมงกานีส นั่นอาจยยยยยย‡นปัจจัยหนึ่งต่อการส่งผลกระทบไปยังทารกในท้อง ให้ยยยยยย‡นโรคลมชัก หรือลมบ้าหมูนี้อีกด้วย ข้อยยยยยย‡จจริงดังกล่าวนี้ อ้างอิงมาจากงานวิจัยในประhแคนาดา

- มีการค้นพบว่า 50 %ของผู้ที่ตายด้วยโรคหัวใจล้มeว๕ยบพลันนั้น มีสา•ุ๗่องมาจากสภาวะที่ร่างกายขาดแคลนโพแทสuยม ซึ่งจะทำให้๗อดจับตัวกันยยยยยย‡นก้อน และมีการค้นพบว่าความยยยยยย™ื่อยล้าและร่างกายอ่อนแอมักจะถูกuยกว่า “อาการแก่ตัว” ซึ่งโดยทั่วไปก็มักจะมีสา•ุมาจากโภชนาการที่ทำให้โพแทสuยมค่อยๆหมดไปจากร่างกาย การ#ิมธาตุโพแทสuยมให้แก่ร่างกายนั้น ถือยยยยยย‡นวิธีการ5ยวยาโรคที่๕่ยวกับหัวใจได้ดีที่สุด

- ในการที่ร่างกายขาดอินซูลินหรือโคร๕ยม จะส่งผลต่อการดูดซึมกลูโคสจาก๗อดIาสู่eล์ให้ลดลง และ๗่อการดูดซึมดังกล่าวนั้นชะงักลง นั่นยยยยยย‡นฃื่องหมายที่ร่างกายจะแสดงให้ยยยยยย‡นถึงอาการของโรค2หวาน

- สังกะสี มีความสำคัญต่อr๗่องจากจะยยยยยย‡นตัวนำพาคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ถูกกำจัดออกจากร่างกาย Hนตยวกับรูปแบบการทำงานของe็ก ที่มีความสำคัญตรงที่จะยยยยยย‡นตัวนำพาออกซิูจากปอดIาสู่eล์ด๗อด มีการค้นพบว่าภาวะขาดสังกะสีในeา5ยง 1 ทอน จะทำให้๔ดผมหงอกและมันขึ้น, ชะลอการฃิญ๔บโตของร่างกาย อีกทั้งยังสกัดกั้นการฃิญ๔บโตทาง( และต่อม( สังกะสีจะมีส่วนช่วยอย่างยิ่งในระบบการสร้าง และการทำงานของฮอร์โมน(หลายๆชนิด

- โรคนอนไม่หลับ โดยส่วนมากมักมีสา•ุมาจาก ความยยยยยย™ื่อยล้าที่รบกวนการทำงานของระบบร่างกายจนทำให้ระบบการนอนไร้สมรรถภาพ โรคนอนไม่หลับขั้นรุนแรงนั้น มัก๔ดขึ้นจากการขาดวิตามินบี6 โรคนอนไม่หลับหรือแม้แต่คนที่ง่วงยยยยยย‡าหาวนอนตลอดทั้งวันนั้น มีสา•ุมาจากสิ่งตยวกัน นั่นคือการขาดธาตุแพนโธยยยยยย™ิค แอคซิด

- ปัจจัย 4 ประการหลักที่ส่งผลต่อระบบการทำงานของไซม์นั้นคือ วิตามิน, แร่ธาตุ, กรดอะมีโน และกรดไขมันไม่อิ่มตัว

- การขาดวิตามินจะทำให้ร่างกายสิญปัญหาต่างๆกัน 4 ประการดังนี้: วิสัยทัศน์ในการมองยยยยยย‡นบกพร่อง ๗่องจากการสร้าง Rhodopsin ที่•ินา; ความบกพร่องในการฃิญ๔บโตของกระดูก; ความบกพร่องในระบบการสืบพันธุ์ (การสร้างสtร์มไม่5ยงพอในผู้ชาย และรังไข่ผิดปกติในผู้หญิง); การฃิญ๔บโตของeล์๗้อ7่อต่างๆ. ในปัจจุบันนี้ยยยยยย‡นที่7่อกันว่า วิตามินะมีผลช่วยส่ง#ิมการทำงานของระบบฒผลาญที่แน่นอนอย่างน้อย 5 ประการ บนิ้วมือที่มีลักษณะผิดปกติจะแสดงให้ยยยยยย‡นถึงสภาวะที่ร่างกายต้องการวิตามินพิ่ม๔ม Hนตยวกันกับโปรตีน ในระหว่างที่วิตามินูกนำไปใช้อยู่นั้น eล์ผิวหนังและ7่อบุผิวจะตายยยยยยย‡ว และถูกสะสมกันIายยยยยย‡นอาหารของแบคทีuย

- รังสีที่ถูกแพร่กระจายออกมาจากหลอดภาพโทรทัศน์นั้นยยยยยย‡นรังสีกซ์ ซึ่งจะยยยยยย‡นอันตรายต่อต่อมที่ผลิตฮอร์โมนที่ช่วยในการฃิญ๔บโตของร่างกาย ฉะนั้นจึงถือสร้างปัญหาทางอารมณ์และร่างกาย4่มขึ้นอย่างหนึ่งโดยาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่อยู่ในวัยรุ่น รังสีชนิดตยวกันนี้ยังสามารถถูกแพร่ออกมาจากหลอดไฟฟลูออjยยยยยย™ต์ ซึ่งจะทำให้มีผลกระทบต่อร่างกายแบบตยวกันนั้น วิตามินี่อยู่ในร่างกายคนที่ทำงานภายใต้แสง จากหลอดไฟฟลูออjยยยยยย™ต์โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะถูกทำลายประสิทธิภาพไป

- การแก่ตัวในปัจจุบันนี้มักจะถือ๒ว่า ยยยยยย‡นผลที่สะสมมาอย่างยาวนานของความบกพร่องของโมุลโปรตีนในeล์ จากการทดลองในหลอดแก้วแสดงให้ยยยยยย‡นถึงความeี่ยนแปลงของปริมาณโปรตีนต่อ DNA และต่อความIาข้นของไซม์หลายๆชนิด การแก่ตัวของeล์นั้นcียบ!ือนยยยยยย‡นการปิดสวิตช์ระบบการสังฃาะห์โปรตีน อีกทั้งยังยยยยยย‡น•ุให้ร่างกายของผู้ที่กำลังป่วยสูญ5ยความสามารถในการสร้างไซม์ที่จำยยยยยย‡น ดังนั้น RNA จึงยยยยยย‡นตัวที่จะช่วยสร้าง๗้อ7่อให้กับร่างกาย

- คุณทราบหรือไม่ว่า ความหิวกระหายที่มากผิดปกตินั้นจริงๆแล้ว มีสา•ุ๔ดขึ้นจากการที่ร่างกายขาดแร่ธาตุ? eาที่วัวหรือม้าt่มต้ยวหญ้าหรือฟางข้าวที่ยุ้งข้าวนั้น ้ตรกรมักจะuยกอาการe่านี้ว่ายยยยยย‡นความอยากอาหารที่ผิดปกติ และพฤติการณ์ที่ม้ากัดรางใส่อาหาร ๗่อ๔ด•ุการณ์ดังว่า พวก2ก็จะให้สารอาหารที่มีแร่ธาตุแก่สัตว์ยยยยยยˆานั้น อาการe่าดังกล่าวนั้นก็จะหายไป คุณมีความต้องการกินอาหารมากขึ้นหรือ? บางที นั่นอาจยยยยยย‡น5ยงอาการที่แสดงให้ยยยยยย‡นว่าร่างกายคุณขาดแร่ธาตุก็ยยยยยย‡นได้

คลอเรลล่า โซโรกิเกียน่า ( Dr. Sorok ) เป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีความสามารถ ในการแปรเปลี่ยนของเหลว ที่มีค่าเป็นกรดในร่างกายให้ค่อยๆ มีค่าเป็นด่าง คลอเรลล่า โซโรกิเกียน่า ( Dr. Sorok ) ประกอบด้วยปริมาณคลอโรฟิลล์ มากกว่าในบรรดาที่อยู่ในผักทั่วไปถึง 4.2 เท่า เป็นที่เชื่อกันว่า คลอเรลล่า โซโรกิเกียน่า ( Dr..Sorok ) เป็นอาหารที่มีค่าเป็นด่างอันสมบูรณ์ที่สุด หนึ่งในระบบการทำงานของคลอโรฟิลล์นั้นคือ การช่วยขับล้างสารพิษที่ถูกสะสมอยู่ในร่างกาย อีกทั้งมันยังช่วยในการขับถ่ายของเสียในลำไส้เล็ก และผนังของลำไส้ส่วนต่างๆ ซึ่งจะเป็นการดีอย่างยิ่งต่อผู้ที่มักจะมีอาการท้องผูก

จากงานวิจัย แสดงให้เห็นว่า คลอเรลล่า โซโรกิเกียน่า ( Dr. Sorok ) มีคุณสมบัติหลายๆด้าน และหนึ่งในนั้นก็คือการช่วยส่งเสริมการสร้างเลือดเนื่องจากมี คลอโรฟิลล์ในปริมาณสูง โครงสร้างของโมเลกุลของ คลอโรฟิลล์และเซลล์เม็ดเลือดในร่างกายคนเรานั้นมีระบบโครงสร้างที่คล้ายกัน ยกเว้นตรงที่ว่าศูนย์กลางอะตอมของคลอโรฟิลล์ คือแมกนีเซียม แต่ในเลือดคนเรานั้นคือเฟรั่ม ความสำคัญอันหนึ่งการทำงานของคลอโรฟิลล์นั้นก็คือความสามารถในการช่วยสร้างเม็ดเลือดนั่นเอง และด้วยเหตุนี้เอง เมื่อเนื้อเยื่อของร่างกายเราถูกทำลายทั้งภายนอกและภายใน คลอโรฟิลล์จึงเป็นตัวช่วยซ่อมแซมการถูกทำลายดังกล่าวนี้เอง

ไฟโคไซยานินเป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง เป็นแอนติออกซิแดนท์ ซึ่งจะมีผลในการช่วยต้านไวรัส, แอนติออกซิเดทีฟ และป้องกันการเกิดมะเร็ง จากการศึกษาค้นคว้าโดย มหาวิทยาลัย Chang-Gung พบว่ามันยังช่วยยับยั้งการติดเชื้อเอ็นเทอโรไวรัส และไวรัสไข้หวัดใหญ่อีกด้วย

ภาพแผนภูมิแสดงให้เห็นว่า คลอเรลล่า โซโรกิเกียน่า ( Dr. Sorok ) มีส่วนประกอบของไฟโคไซยานินในทั้งแบบเม็ด-กราฟซ้าย และแบบสกัด-กราฟขวา

และยังมีผลช่วยในการยับยั้งการติดเชื้อ HPV ซึ่งเป็นที่รู้จักกัน ดังในภาพข้างล่างนี้


ภาพแผนภูมิแสดงให้เห็นว่า คลอเรลล่า โซโรกิเกียน่า ( Dr. Sorok ) สามารถมีผลต่อการลดปริมาณการติดเชื้อ Herpes virus Papio (HVP) ได้ในสัตว์ที่นำมาทดลอง


คลอเรลล่า โซโรกิเกียน่า (Dr. Sorok ) ช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรง และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ


1. ช่วยฟื้นฟูการทำงานของเซลล์ในร่างกาย
คลอเรลล่า โซโรกิเกียน่า ( Dr. Sorok ) มีผลในทางบวกกับโรคเรื้อรังต่างๆ เมื่อเลือดได้รับการฟอก และระบบการทำงานของกระเพาะอาหารได้รับการพัฒนา เนื้อเยื่อที่ไม่แข็งแรง และเซลล์ในร่างกายก็จะกลับเข้าสู่สภาวะการทำงานปกติ ในท้ายที่สุดอาหารถือเป็นสิ่งที่มีความสามารถอันยอดเยี่ยม ในการกระตุ้นเซลล์ และชะลอการแก่ตัวของเซลล์

2.ช่วยฟื้นฟูความสามารถระบบการสืบพันธุ์และทำให้มันแข็งแรงขึ้น
คลอเรลล่า โซโรกิเกียน่า ( Dr. Sorok ) สามารถสร้างพลังงานให้แก่ร่างกายอีกครั้ง และจะช่วยส่งเสริมการคัดหลั่งของฮอร์โมนเพศ อีกทั้งยังช่วนพัฒนาระบบการเผาผลาญในร่างกายมนุษย์ และยังอำนวยความสะดวกต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

3. ช่วยพัฒนาสมอง
การเพิ่มระดับออกซิเจนให้กับเซลล์สมองนั้น สามารถช่วยเพิ่มระบบการทำงานของสมองได้ การพัฒนาความสามารถในการจำระระบบสมองนั้น เราจะต้องการมีเซลล์เม็ดเลือดที่แข็งแรงเสียก่อน เซลล์เหล่านี้จะต้องประกอบไปด้วยเซลล์เม็ดเลือดแดงที่แข็งแรง ซึ่งมีปริมาณออกซิเจนพอเพียง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นสารอาหารให้เข้าไปมีผลต่อการพัฒนาสมอง คลอเรลล่า โซโรกิเกียน่า ( Dr. Sorok ) มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งนั่นจะทำให้การทำงานของระบบ มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นดังที่กล่าวมานั่นเอง

4. ความสวยงามจากภายในสู่ภายนอก
ผิวพรรณคนเราจะเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นถึง การถูกรบกวนการทำงานในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานผิดปกติของตับ และความไม่สมดุลของฮอร์โมน ความแห้งของผิว, อาการบวมน้ำ และกระ จุดด่างดำเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึง ภาวะระบบการทำงานปกติของร่างกายถูกรบกวน หลายคนไม่รู้ว่าร่างกายของเราต้องการจะบอกบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติอยู่ภายในโดยการแสดงออกทางผิวหนัง หลายคนจึงมักจะใช้เครื่องสำอางช่วยปกปิดร่องรอยดังกล่าว แต่ทางที่ถูกต้องก็คือ จะต้องพัฒนาระบบการทำงานของร่างกาย เพื่อเป็นการพัฒนาระบบผิวพรรณ และแสดงให้เห็นถึงความงามที่แท้จริงจากภายใน วิธีการใช้เครื่องสำอางที่ดีที่สุดนั่นคือ การช่วยสร้างเสริมระบบผิวให้มีสุขภาพแข็งแรง ด้วยการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ ปัญหาเหล่านี้ก็จะค่อยๆหมดไป คลอเรลล่า โซโรกิเกียน่า ( Dr. Sorok ) ประกอบไปด้วย GLA และสารอาหารอื่นๆซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพของระบบการทำงานอันสมบูรณ์ในร่างกาย

 

คุณสมบัติของ คลอเรลล่า โซโรกิเกียน่า (Dr. Sorok ) & PPARs

คลอเรลล่า โซโรกิเกียน่า ( Dr. Sorok ) มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :

- ให้สารอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนแก่ร่างกาย
- เป็นอาหารจากธรรมชาติ ที่สามารถเปลี่ยนสภาพความเป็นกรดในร่างกาย ให้ค่อยๆมีค่าเป็นด่าง
- สามารถช่วยกระตุ้นเซลล์ ช่วยเพิ่มการเผาผลาญ และช่วยป้องกันและบรรเทาโรคต่างๆ
- ช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันโดยการกระตุ้นการทำงาน ทีเซลล์-เม็ดเลือดขาว ตัวอย่างเช่น เซลล์ฟาโกไซท์ (phagcytes) โมโนไซต์ (Monocyte) ซึ่งเป็นเซลล์ที่ช่วยกำจัดแบคทีเรียและไวรัส
- มีความสามารถในการขับล้างสารพิษในระดับเซลล์
- ช่วยลดระดับคลอเรสเตอรอลในเลือด และส่งเสริมระบบการสร้างโลหิต
- ช่วยควบคุมดูแลระบบการทำงานของตับ และไต
- กระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนในร่างกาย
- ช่วยทำให้การเผาผลาญไขมันในร่างกายเป็นปกติ
- ช่วยฟื้นฟูระบบการทำงานทั่วไปของการเผาผลาญพลังงาน ซึ่งนั่นจะช่วยทำให้ร่างกายหายจากความเหนื่อยอ่อน
- ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน
- ฟื้นฟูการทำงานของอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย


ประโยชน์ที่ได้รับ:

1. คลอเรลล่า โซโรกิเกียน่า ( Dr. Sorok ) ประกอบไปด้วยปริมาณไฟโคไซยานิน และ แอนติ-ไวรัส,
แอนติ- ออกซิเดทีฟ และมีผลต่อการต้านมะเร็ง
2. คลอเรลล่า โซโรกิเกียน่า ( Dr. Sorok ) มีผลการสร้างเม็ดเลือดแดง บำรุงระบบประสาท
3. คลอเรลล่า โซโรกิเกียน่า ( Dr. Sorok ) ประกอบไปด้วย PPARs ในปริมาณสูง มีคุณสมบัติในการล้างพิษ
4. คลอเรลล่า โซโรกิเกียน่า ( Dr. Sorok ) มีกลูต้าไทโอน SOD มีผลต่อกระบวนการเผาผลาญ และทำความ
สะอาดอวัยวะภายใน
5. คลอเรลล่า โซโรกิเกียน่า ( Dr. Sorok ) มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดระยะ 1 และระยะ 2
6. คลอเรลล่า โซโรกิเกียน่า ( Dr. Sorok ) มีผลต่อระดับคลอเลสเตอรอล
7. คลอเรลล่า โซโรกิเกียน่า ( Dr. Sorok ) มีผลต่อโรคเรื้อนกวาง และโรคข้อต่ออักเสบสะเก็ดเงิน
8. คลอเรลล่า โซโรกิเกียน่า ( Dr. Sorok ) มีผลเพิ่มความแข็งแรง และเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย
9. คลอเรลล่า โซโรกิเกียน่า ( Dr. Sorok ) มีผลต้านการอายุการใช้งาน (anti-aging) ต่อผิวพรรณ

 

 

21 สิงหาคม 2558

ผู้ชม 1037 ครั้ง

Engine by shopup.com